Family Tree

Discover your ancestors and descendants in simplest view of Family Tree for Paternal Line.
[+] Expand Family Tree      [-] Collapse Family Tree      Click on the Name to view Biography.
Expand All Trees
Prophet Hazrat Aadam | Adam (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Prophet Hazrat Shees | Sheth (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Aanoosh | Anwas | Anusha Kinan | Qainan Malhan,ne | Mahla,il Yaar | Yarid Prophet Hazrat Idrees | Enoch | Aknokh (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Matushaalah | Matulsalk | Mutwashlack Lamik Prophet Hazrat Noah | Nuh (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Saam Arqafshaar | Arfakhshad Shalikh Prophet Hazrat Hud | Aadir | Abir (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Fahish | Falikh Ra,oor | Ra,u Saroosh | Saru Nahoor Azar | Tarih Prophet Hazrat Ibraheem (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Prophet Hazrat Ismael (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام) Qitaar | Haidir Iraam | Aram Iwass | Awda Mazi | Wazzi Sami Zarah Nahib | Nahith Muqassar | Muksar Ehaam | Aiham Aqnaad | Afnad Israr | Aisar Zeeshan | Deshan Azi | Aid Irawaa | Ar,awi Yalhann Yahzan Yasrawi | Yathrabi Samber | Sanbir Hamdan Abdua Aba,e | Ubaid Akbar | Abqar Aazi | Aid | Aifi Maakhi Nahish Jhaim Tabikh Yadlaaf Baldaas Hizza Nashit Awam Udaie | Obai Qamwal Baoos | Bus | Yoos Aooas | Aws Salman | Salaman Hamaisa | Yashjab Awad | Aad Adnan Mu,aad Nazaar | Nizar Mudar Ilyas | Ayas Mudriqa Khuzaimah Kinanah An Nadr | Qais Malik Fahr | Quraish
71 - Fahr | Quraish
778 - Asad
72 - Ghalib
73 - Luwayyi | Loyee
271 - Aamir
74 - Kaa,ab
90 - Adiyy
405 - Hasees
75 - Murrah
76 - Kilaab | Hakim
77 - Qusayy | Qasi | Zaid
4450 - Abd Qusayy
297 - Abdul Azaa
290 - Abdul Dar
78 - Abdul Munaaf | Al Mugheera
106 - Abd Shams
[Login to View]
[Login to View]
79 - Hashim | Amr
80 - Abdul Muttalib | Shibah
7011 - Abdul Kabah
81 - Abdullah
327 - Abu Lahab | Abdul Uzza
82 - Abu Talib | Abdul Manaf
181 - Al Haris
328 - Al Zubair
[Login to View]
[Login to View]
[Login to View]
[Login to View]
325 - Hamza (May Allah be pleased with him) (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
326 - Hazrat Abbas (May Allah be pleased with him) (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
363 - Abdullah
364 - Ali Abbas
365 - Muhammad Abbas
366 - Abdullah
1310 - Abu Sufyan Abdul Mulk
1311 - Abu Jaafar Mansoor
1312 - Abu Al Abbas Ismaeel
1313 - Abdul Samad
1314 - Abu Tarab Jaafar
1315 - Abu Al Zafar
1316 - Abu Al Khair Hashim
419 - Abul Abbas Safah
367 - Al Mansoor | Abu Jaafar
420 - Ibraheem
362 - Abdur Rahman
361 - Fazal
371 - Hashm
372 - Maabad
360 - Mahdi
358 - Qaseer
359 - Saaleh | Haris
[Login to View]
[Login to View]
329 - Maqoom
331 - Mugheera | Hijl
7010 - Quthum
[Login to View]
[Login to View]
330 - Zarrar
324 - Abu Saifi
4133 - Asad
321 - Asad
322 - Nudla
323 - Saifi
301 - Muttalib
300 - Nofal
289 - Adi
[Login to View]
87 - Zuhra
99 - Taym | Fahim
275 - Yaqta
4264 - Salol
274 - Khuzaimah
273 - Saad
[Login to View]
270 - Yatm ul Auram
268 - Haris
269 - Muharib
+