Family Tree

Discover your ancestors and descendants in simplest view of Family Tree for Paternal Line.
[+] Expand Family Tree      [-] Collapse Family Tree      Click on the Name to view Biography.
Expand All Trees
Prophet Hazrat Aadam | Adam (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
4178 - Azura | Hazurah | Nazlah
3 - Prophet Hazrat Shees | Sheth (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
4 - Aanoosh | Anwas | Anusha
5 - Kinan | Qainan
6 - Malhan,ne | Mahla,il
7 - Yaar | Yarid
8 - Prophet Hazrat Idrees | Enoch | Aknokh (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
9 - Matushaalah | Matulsalk | Mutwashlack
10 - Lamik
11 - Prophet Hazrat Noah | Nuh (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
12 - Saam
13 - Arqafshaar | Arfakhshad
86 - Shalikh
14 - Prophet Hazrat Hud | Aadir | Abir (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
15 - Fahish | Falikh
16 - Ra,oor | Ra,u
17 - Saroosh | Saru
18 - Nahoor
19 - Azar | Tarih
20 - Prophet Hazrat Ibraheem (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
21 - Prophet Hazrat Ismael (Peace Be Upon Him) (علیہ السلام)
22 - Qitaar | Haidir
23 - Iraam | Aram
24 - Iwass | Awda
25 - Mazi | Wazzi
26 - Sami
27 - Zarah
28 - Nahib | Nahith
29 - Muqassar | Muksar
30 - Ehaam | Aiham
31 - Aqnaad | Afnad
32 - Israr | Aisar
33 - Zeeshan | Deshan
34 - Azi | Aid
35 - Irawaa | Ar,awi
36 - Yalhann
37 - Yahzan
38 - Yasrawi | Yathrabi
39 - Samber | Sanbir
40 - Hamdan
41 - Abdua
42 - Aba,e | Ubaid
43 - Akbar | Abqar
44 - Aazi | Aid | Aifi
45 - Maakhi
46 - Nahish
47 - Jhaim
48 - Tabikh
49 - Yadlaaf
50 - Baldaas
51 - Hizza
52 - Nashit
53 - Awam
54 - Udaie | Obai
55 - Qamwal
56 - Baoos | Bus | Yoos
57 - Aooas | Aws
58 - Salman | Salaman
59 - Hamaisa | Yashjab
60 - Awad | Aad
61 - Adnan
62 - Mu,aad
63 - Nazaar | Nizar
64 - Mudar
65 - Ilyas | Ayas
66 - Mudriqa
67 - Khuzaimah
+